Żywe Słowo Boga (w Łodzi) - 10.02.


W sercu człowieka jest nieustanne pragnienie Pełni
pragnienie doświadczania miłości
gdzie mogę poznawać i sama/sam jestem poznawana/poznawany (por. 1 Kor 13, 12),
gdzie wszystko widzę (nareszcie!) w świetle, czyli w prawdzie (por. Mt 6, 22-23),
gdzie jestem sobą, czyli umiłowanym dzieckiem Najświętszego Boga (por. 1 J 3, 1-3).

Na co dzień wyraźnie doświadczam tego, że nikt i nic nie jest w stanie
zaspokoić tego głodu mego serca,
 jedynie Ten, który jest jego Źródłem i Zaspokojeniem!
Mam nadzieję i wierzę głęboko, że Bóg nie daje pragnień,
których nie chciałby zaspokoić (św. Teresa od Dzieciątka Jezus),
więc już dziś, teraz chcę uczyć się być z Nim tak, jak to będzie wyglądało w wieczności...
...i to jest właśnie modlitwa.
Żywe Słowo Boga
To czas zarezerwowany wyłącznie dla Jezusa.
Prowadzić nas będzie:
ü  modlitwa Liturgią Godzin (Nieszpory), przeżywana we wspólnocie sióstr
ü  cicha adoracja
ü  dzielenie się Słowem Boga
ü  przykład modlitwy świętych Karmelu

Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 lutego o godz. 18.30,
w naszym domu przy ul. Złocieniowej 38 w Łodzi.
Proszę o zgłoszenie przybycia na adres: s.mariacordis@gmail.com


Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem ani też nie potrzeba, by przemawiał jeszcze i odpowiadał, jak wówczas [w Starym Przymierzu]. Dał nam bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem - bo nie posiada innego - i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia.(...)
Mógłby wtedy Bóg powiedzieć: “Wszystko już powiedziałem przez Słowo, będące moim Synem i nie mam już innego słowa; czyż mogę ci więcej odpowiedzieć albo objawić
coś więcej ponad to? Na Niego więc zwróć swe oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa
i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz. Prosisz bowiem o słowo czy objawienie częściowe, jeśli zaś na Niego wejrzysz, znajdziesz wszystko w pełni. On jest całą moją mową, odpowiedzią, całym widzeniem i objawieniem. To objawienie wam wypowiedziałem, dałem i ukazałem, przez nie odpowiedziałem, dając wam Syna mego za brata, mistrza, przyjaciela, za cenę i nagrodę.
Św. Jan od Krzyża „Droga na Górę Karmel”Brak komentarzy:

Prześlij komentarz