Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
Jak do tego doszło....
przeczytajcie poniższą historię...

Ojciec Założyciel, Sł.B. O. Anzelm Gądek uległ wpływowi Teresy już w pięć lat po jej śmierci, w 1902 r., będąc w drugim roku  nowicjatu. Wtedy to ukazało się pierwsze wydanie ,,Dziejów duszy" w języku polskim. Młody i gorliwy nowicjusz podjął współzawodnictwo ze Świętą w opiewaniu miłości Boga.
Już beatyfikacja św. Teresy (w 1923 r.) rozbudziła u o. Anzelma kaznodziejski zapał do sławienia jej cnót.

Będąc w Rzymie wziął także udział w kanonizacji Świętej. Ten dzień, 17 maja 1925 r. był dla niego szczególnym przeżyciem.
W kilku listach, do swoich sióstr, opisał  duchowy przepych, z jakim odbyła się kanonizacja oraz entuzjazm tłumów, jaki jej towarzyszył. Zapalił się wtedy prawdziwą żądzą świętości dla siebie oraz sióstr swego Zgromadzenia, założonego pod patronatem św. Teresy.
Przyznał się, że przez wszystkie godziny uroczystości był roztargniony myślą i modlitwą o uświęcenie Współzałożycielki oraz pionierskiej małej grupki sióstr, borykającej się w Sosnowcu w trudnościami.
Po powrocie z kanonizacji, w Wadowicach, Krakowie, Lwowie oraz Lublinie, wygłaszał sławiące Świętą kazania.
 Po założeniu miesięcznika ,,Głos Karmelu", zamieścił w nim szereg artykułów, wykładających główne aspekty myśli Teresy.
Ojciec Anzelm dostrzegał, prócz oczywiście centralnej myśli, powszechną zastosowalność Małej drogi dziecięctwa duchowego.
Uważał, że może ona przynieść wielki pożytek nie tylko w życiu konsekrowanym, ale i w działalności wychowawczej i apostolskiej.
Do głębi przejął się osobiście duchowością swej Siostry w Karmelu, postawił ją za wzór swoim duchowym dzieciom i sam uświęcił się w jej szkole.


 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz