Duszpasterstwo powołaniowe
musisz wiedzieć, że...Powołanie zakonne jest wielkim - niezasłużonym darem Boga.

Nie można go wysłużyć przykładnym życiem, można je tylko przyjąć otwartym sercem.
Jeśli rozeznałaś, że chcesz, całkowicie oddać się Jezusowi i z pomocą Ducha Świętego, podjęłaś już decyzję o podjęciu życia zakonnego, to teraz pozostaje tylko wybór Zgromadzenia. 


Często Pan Bóg tak prowadzi, że wiemy, w jakiej rodzinie zakonnej pragniemy być, jeśli nie - pozostaje cierpliwe szukanie.
Musisz wiedzieć, że zgromadzenia zakonne mają różne charyzmaty, częściowo odmienny sposób życia, prowadzą różną działalność apostolską (z przewagą zewnętrznej lub wewnętrznej). Istnieją Zgromadzenia kontemplacyjne, kontemplacyjno-czynne i czynne.
Większość zgromadzeń organizuje rekolekcje dla dziewcząt, podczas których możesz poznać duchowość, cel i charyzmat zgromadzenia. Bardzo ważne jest również i to, byś ty dała się poznać Siostrom.


Jeśli zdecydowałaś się już na wstąpienie, koniecznie nawiąż osobisty kontakt z Siostrami, mówiąc o swoim zamiarze. Wzajemne wcześniejsze poznanie kandydatki i sióstr pomoże ci łatwiej wejść do wspólnoty. Siostry, poznając ciebie, pomogą ci zweryfikować autentyczność twojego powołania.


Warto też wiedzieć, że Zgromadzenia wyznaczają zwykle górną granicę wieku dla kandydatek. W Karmelu Dzieciątka Jezus jest to np. 30 lat.
,,Granica” ta wyznacza czas, do którego w zwykłych warunkach życia powinno nastąpić rozeznanie powołania. Chodzi o to, by nie odwlekać tej decyzji w nieskończoność. Oczywiście Pan Bóg może powołać, w każdym czasie, wtedy taka kandydatura rozpatrywana jest jako szczególny przypadek.


O innych warunkach, koniecznych do przyjęcia do zgromadzenia dowiesz się w czasie rozmowy w Siostrą odpowiedzialną za powołania.
Karmel Dzieciątka Jezus posiada w Polsce trzy prowincje: wrocławską, krakowską i łódzką. O przynależności do prowincji decyduje miejsce urodzenia kandydatki.


Jeśli chcesz nawiązać kontakt z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus, poniżej podajemy adresy:

Dom Prowincjalny prowincji krakowskiej
Szczyglice
ul. Krakowska 8
32-083 Balice
tel. / fax (012) 638 48 80
tel. (012) 637 99 29
 
s. Terezitta Górka 
Kontakt: karmelpowolania@op.pl 
Tel. 501 068 087
Dom Rekolekcyjny
Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

Dom Prowincjalny prowincji wrocławskiej
51-180 Wrocław ul. Zduńska 6
tel. 71 325 41 59

Dom Prowincjalny prowincji łódzkiej
ul. Złocieniowa 38
91-358 Łódź
tel.(042) 659 21 77,
Przełożona prowincjalna: tel. / fax (042) 659 24 96
prowlodz@wp.pl

Dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym mogą również pisać pod adres:
rekolekcje.karmel@gmail.com
s. Łucja - referentka powołaniowa
Tel. 600680361

Dziewczęta pragnące zapoznać się z życiem Zgromadzenia zapraszamy do przyjazdu do naszego domu w Łodzi (ul. Złocieniowa 38). Można będzie poznać codzienne życie Sióstr, włączając się w pracę i modlitwę.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz