środa, 30 marca 2016

A my mieliśmy nadzieję...
Uczniowie, po wielkim rozczarowaniu, jakim stał się dla nich umęczony i ukrzyżowany Jezus, wracają DO SIEBIE.

DO SIEBIE, to znaczy:
do swojego stylu życia,
swojego własnego sposobu pojmowania świata,
swojego sposobu myślenia, oceniania, wartościowania.
Wracają do tego, co jest ICH: stare, znane, utarte, schematyczne.

Za sobą zostawiają trzy lata wspólnego życia z Jezusem.
Było – minęło.

A ON przychodzi do nich.
Pomimo wszystko.

Nie rozpoznali Go.

Przychodzi do takich, jakimi są TERAZ.
I na nowo ROZPALA ich SERCA.
Swoim słowem.
Obecnością.
EUCHARYSTIĄ.

Przychodzi też do Ciebie i prosi, byś wrócił tam, skąd i od czego uciekasz…

ON JUŻ TAM JEST.

sobota, 26 marca 2016

"Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy".
/z Sekwencji Wielkanocnej/.

Ikona zmartwychwstania
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan! Weselmy się i radujmy! 

Mistrzu nasz i Panie! Pragniemy podążać za Tobą, iść Twoimi śladami,
chcemy nieść swój krzyż, by wraz z Tobą wejść do Niebieskiego Jeruzalem.
Ty wskazałeś nam kierunek i drogę miłości,
Ty uczysz nas kochać i nieść miłość bliźnim.
Bądź uwielbiony za ten czas walki, w którym pozwoliłeś nam zerwać kajdany zła,
wyzwoliłeś nas z lęku, grzechu i wiecznej śmierci.
Ty obmywasz nas Swoją najdroższą Krwią, leczysz nasze rany, goisz blizny i dajesz wolność.
Tylko Ty Panie...
Dziś stajemy przed Twym pustym grobem i wielbimy Twoje zwycięstwo!
Nie wylewamy łez smutku i żalu, lecz idziemy z nadzieją i radością.
Pragniemy osobiście doświadczyć cudu zmartwychwstania.
Chcemy spotkać Ciebie żyjącego, z ranami przebóstwionymi.
Ciebie, który niesiesz pokój i miłosierdzie.
Uczyń nas swoimi świadkami, poślij nas na nowo,
byśmy mogli ogłosić całemu światu Paschalną Nowinę:
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

czwartek, 24 marca 2016

Triduum Paschalne w Karmelu Dzieciątka Jezus

"Do końca ich umiłował" J 13, 1

Rozpoczynamy Triduum Paschalne. Najpiękniejsze i zarazem najtrudniejsze do przeżycia dni stanowiące okres Wielkiego Postu. Przygotowywaliśmy się do nich przez uczynki miłosierdzia oraz praktyki: modlitwę, post, jałmużnę.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w ceremoniach liturgicznych uczestniczą w kościołach parafialnych. W czasie Triduum dniem i nocą adorują Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W Wielki Czwartek dziękują Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. W Wielki Piątek w sposób szczególny jednoczą się z Męką i Śmiercią Jezusa. W Wielką Sobotę podczas Wigilii Paschalnej, po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych odnawiają swoje śluby zakonne, by na nowo przed całym ludem oddać się na własność Bogu. Siostry uczestniczą w Rezurekcji i wraz z ewangelicznymi Niewiastami idą pośpiesznie do grobu, by przeżyć osobiście cud Zmartwychwstania Jezusa.Wszystkim odwiedzającym naszego bloga życzymy pięknych przeżyć związanych z kolejnymi etapami życia i śmierci Jezusa. Wszystkim życzymy pogłębienia relacji z TYM, o którym wiemy, że nas kocha! Błogosławionych Świąt!
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

poniedziałek, 14 marca 2016

KOLEJNY DZIEŃ MODLITWY W SOPOCIE


SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Szczegóły w zakładce.
Jednej godziny nie mogłeś czuwać?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Mk 14, 37b-38

poniedziałek, 7 marca 2016

Dzień skupienia dla dziewcząt 16+ (w Łodzi) 12.03.2016


Jeśli chcesz, by Twoje oblicze zostało przemienione przez miłość Boga, przyjdź!
Niech uśmiech i radość płyną ze spotkania z "Tym, o którym wiemy, że nas miłuje" 
/św. Teresa od Jezusa/.


Szczegółowy plan dnia skupienia w zakładce powyżej!

Zgłoszenia do s. Łucji. Kontakt podany jest na plakacie.

Zapraszamy!