sobota, 26 marca 2016

"Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy".
/z Sekwencji Wielkanocnej/.

Ikona zmartwychwstania
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan! Weselmy się i radujmy! 

Mistrzu nasz i Panie! Pragniemy podążać za Tobą, iść Twoimi śladami,
chcemy nieść swój krzyż, by wraz z Tobą wejść do Niebieskiego Jeruzalem.
Ty wskazałeś nam kierunek i drogę miłości,
Ty uczysz nas kochać i nieść miłość bliźnim.
Bądź uwielbiony za ten czas walki, w którym pozwoliłeś nam zerwać kajdany zła,
wyzwoliłeś nas z lęku, grzechu i wiecznej śmierci.
Ty obmywasz nas Swoją najdroższą Krwią, leczysz nasze rany, goisz blizny i dajesz wolność.
Tylko Ty Panie...
Dziś stajemy przed Twym pustym grobem i wielbimy Twoje zwycięstwo!
Nie wylewamy łez smutku i żalu, lecz idziemy z nadzieją i radością.
Pragniemy osobiście doświadczyć cudu zmartwychwstania.
Chcemy spotkać Ciebie żyjącego, z ranami przebóstwionymi.
Ciebie, który niesiesz pokój i miłosierdzie.
Uczyń nas swoimi świadkami, poślij nas na nowo,
byśmy mogli ogłosić całemu światu Paschalną Nowinę:
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz