czwartek, 24 marca 2016

Triduum Paschalne w Karmelu Dzieciątka Jezus

"Do końca ich umiłował" J 13, 1

Rozpoczynamy Triduum Paschalne. Najpiękniejsze i zarazem najtrudniejsze do przeżycia dni stanowiące okres Wielkiego Postu. Przygotowywaliśmy się do nich przez uczynki miłosierdzia oraz praktyki: modlitwę, post, jałmużnę.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w ceremoniach liturgicznych uczestniczą w kościołach parafialnych. W czasie Triduum dniem i nocą adorują Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W Wielki Czwartek dziękują Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. W Wielki Piątek w sposób szczególny jednoczą się z Męką i Śmiercią Jezusa. W Wielką Sobotę podczas Wigilii Paschalnej, po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych odnawiają swoje śluby zakonne, by na nowo przed całym ludem oddać się na własność Bogu. Siostry uczestniczą w Rezurekcji i wraz z ewangelicznymi Niewiastami idą pośpiesznie do grobu, by przeżyć osobiście cud Zmartwychwstania Jezusa.Wszystkim odwiedzającym naszego bloga życzymy pięknych przeżyć związanych z kolejnymi etapami życia i śmierci Jezusa. Wszystkim życzymy pogłębienia relacji z TYM, o którym wiemy, że nas kocha! Błogosławionych Świąt!
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz