czwartek, 11 lutego 2016

OTO TERAZ...Teraz właśnie jest czas łaskawości, teraz właśnie jest dzień zbawienia!  

/1 Kor 6, 2/
 

Przeczytaj jeszcze raz to zdanie powyżej…


… i szczerze powiedz, czy w taki sposób postrzegasz Wielki Post, który właśnie rozpoczęliśmy jako dzieci Kościoła, 
założonego przez ukrzyżowanego Zbawiciela?

Czy w ostatnich dniach myśląc o zbliżającym się Wielkim Poście, myślałaś o nim jako czasie upragnionym, wyczekiwanym?
Czy czekałaś?

Bo, doprawdy, takim właśnie jest!


Pan daje Ci post, WIELKI POST, aby z powrotem uczynić Cię wolnym dzieckiem Boga i dziedzicem swojego Królestwa.
Daje Ci post, aby rozerwać krępujące Cię kajdany zła i grzechu.
On chce  wyzwolić to, co w Tobie jest uciemiężone.
Chce połamać wszelkie jarzmo, które Cię krępuje, nawet jeśli sama je sobie nałożyłaś.
Wreszcie, chce nakarmić Cię swoim Ciałem jak głodnego chlebem /por. Iz 58, 6-8/ i zakryć Twoją nagość szatą swej hojnej łaski i miłosierdzia

Czyż nie jest to czas łaski i nadziei?
Czy nie jest to czas powrotu i radości?

Oto Twój Bóg za Ciebie stał się grzechem, abyś Ty stała się w Nim wolna od grzechu!

Wróć do Niego całym swym sercem i chodź w światłości…Brak komentarzy:

Prześlij komentarz