piątek, 1 stycznia 2016

Witamy w Nowym Roku!Z nadzieją rozpoczynamy Nowy Rok 2016!

Naszymi życzeniami noworocznymi dla Was niech będą słowa z Listu św. Pawła do Rzymian:

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!” /Rz 12, 6-16/

"Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki będę" - św. Faustyna

Niech Wasze spotkania z Bogiem Trójjedynym będą owocne, bo napełnione Jego łaską i miłosierdziem. Życzymy obfitego błogosławieństwa i duchowego przeżywania Roku Miłosierdzia. Niech zawsze towarzyszy Wam czuła opieka Maryi, aby wszystkie poczynania osnute były modlitwą Tej, która pierwsza uwierzyła. Niech moc Bożej miłości i radości rozlewa się na wszystkich tych, których spotykacie na ścieżkach Waszego życia. Bóg jest hojnym Dawcą! Wydobądźcie z Waszych serc ukryte pokłady dobra. Odwagi!

Matka Boża Czuła Eleusa

„Niebem moim będzie czynić dobro na ziemi” św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz