wtorek, 8 grudnia 2015

z Maryją w Roku Miłosierdzia


+M

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»” (Ap 22, 17a)


Kochani!


Trwamy w okresie adwentu (z łac. adventus - przyjście, przybycie). Można więc powiedzieć, że jest to  "czas przyjścia". Jezus przychodzi do nas każdego dnia. Spotykamy się z Nim w sakramentach Kościoła, jak również w Słowie Bożym i w drugim człowieku. Jednak nadal oczekujemy...

Każdego roku przygotowujemy się do nowego przeżywania Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. Pomaga nam w tym Maryja, od której uczymy się wsłuchiwania w głos Boga i pełnienia Jego woli. Co roku także pragniemy przybliżać się do ostatecznego przyjścia Jezusa przy końcu czasów, by bez lęku pójść za Nim, gdy nas zawezwie do siebie.

W adwent 2015r. w sposób szczególny wpisuje się Rok Miłosierdzia Bożego ustanowiony przez papieża Franciszka. Rozpoczniemy go
8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi a zakończymy 20 listopada 2016r. w uroczystość Chrystusa Króla.
Od pierwszego dnia towarzyszyć nam będzie Maryja. Ta, która pokonała szatana i przez pokorne zawierzenie Bogu pokazuje nam
jak żyć Jego miłością.

Skorzystajmy z tak wielkiej łaski i mocy Boga, który chce udzielać nam swego miłosierdzia, bo On jest Tym, który przychodzi, aby nas zbawić!Już dziś powierzajmy się Jego dobroci słowami psalmu:

„Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym,
nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność,
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;
udziel Twej siły słudze swojemu
i ocal syna swej służebnicy!”. 
(Ps 86, 15-16)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz