środa, 30 grudnia 201531 grudnia to dla nas wyjątkowy dzień. W 1921 r. Nasz Ojciec Założyciel założył naszą Rodzinę zakonną. Pierwsze siostry po złożeniu ślubów w Krakowie pojechały do Sosnowca, by tam rozpocząć prace w Towarzystwie Dobroczynności. Rocznica przypomina nam o nieustannym dziękczynieniu Bogu za dar Założycieli, Zgromadzenia i tworzących go sióstr. Święto obchodzi całe Zgromadzenie i każda karmelitanka Dzieciątka Jezus! 

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

środa, 23 grudnia 2015Jest taka miłość
która godzi ogień z wodą
i wolność taka, 
co własnej woli zamyka drogę;

jest taka radość
która pulsuje milczeniem
i pewność taka, 
co się upewnia nierozumieniem.


W głębi milczenia i skupienia, przychodzi na świat
Przedwieczne Słowo Ojca, okryte ciałem, wziętym z Maryi.

 Ona pierwsza, wychwalając miłosierną miłość Boga,  
przeżyła w milczeniu i ciszy całą głębię spotkania z Jego Synem.

Ona pierwsza ogarnęła Jezusa sobą, adorowała i zrozumiała,
 co to znaczy szczęście posiadania Boga.


Dlatego też życzymy, by Ona, Panna Wierna, 
stała się dla Was wszystkich wzorem wiary i zaufania 
oraz radości, płynącej z tak niepojętej bliskości Boga.

siostry karmelitanki Dzieciątka Jezussobota, 12 grudnia 2015

PRZYJACIEL OBLUBIEŃCATen, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; 
a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, 
doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. 
Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
/Ewangelia wg św. Jana 3, 29/


Jan Chrzciciel to prorok Adwentu.
I przyjaciel Jezusa.

Przyjaciel doznaje niewymownej radości na spotkanie z przyjacielem.

Radość Jana dochodzi do szczytu, bo Jezus nadchodzi; jest coraz bliżej.
Jedyny Oblubieniec.

Ale Jan to także głos.
Tylko i aż.

Sam mówił o sobie: Jam głos wołającego na pustyni (Mt 3, 1-3).

Pustynia to przestrzeń, gdzie tylko Bóg jest ważny. 
Miejsce, w którym Jego słowo, słowo przychodzącego Boga 
jako jedyne ma moc dotknąć Twojego serca.

Dotknąć. Otworzyć. Przemienić.

I uzdolnić do tego, by iść i głosić, że przyjście Boga jest bliskie i pewne.
Pewne jak świt poranka (por. Oz 6,3).

On stoi za progiem, czekając na zaproszenie, 
by móc wejść i rozgościć się w przestrzeni Twojego ludzkiego, codziennego życia.

Takiego, jakie ono teraz jest. 

Jan Chrzciciel na pustyni, w samotności, słuchał i czekał, 
aż Słowo przemówi i pośle go, aby głosił.

Każdy z nas może być jak Jan.

Wystarczy na pustyni swego serca uważnie nasłuchiwać Jego kroków.
Słuchać tego, co On ma do powiedzenia.

Pozwolić kształtować i przemieniać się Jego słowu.

A potem iść.

Świadczyć i głosić, że On jest Emmanuelem.
Bogiem bliskim.
Bogiem z nami.
Na zawsze.

środa, 9 grudnia 2015

Nowenna do Dzieciątka Jezus


Zapraszamy
na nowennę do Dzieciątka Jezus!Codziennie od 16 do 23.12 godz. 18.00

Wyjątkowo 24.12 godz. 5.50 :)

Łódź, ul. Złocieniowa 38

- dla tych, którzy chcą się łączyć duchowo nowenna dostępna jest w zakładce.

Informacje dostępne mailowo: rekolekcje.karmel@gmail.com


wtorek, 8 grudnia 2015

z Maryją w Roku Miłosierdzia


+M

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»” (Ap 22, 17a)


Kochani!


Trwamy w okresie adwentu (z łac. adventus - przyjście, przybycie). Można więc powiedzieć, że jest to  "czas przyjścia". Jezus przychodzi do nas każdego dnia. Spotykamy się z Nim w sakramentach Kościoła, jak również w Słowie Bożym i w drugim człowieku. Jednak nadal oczekujemy...

Każdego roku przygotowujemy się do nowego przeżywania Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. Pomaga nam w tym Maryja, od której uczymy się wsłuchiwania w głos Boga i pełnienia Jego woli. Co roku także pragniemy przybliżać się do ostatecznego przyjścia Jezusa przy końcu czasów, by bez lęku pójść za Nim, gdy nas zawezwie do siebie.

W adwent 2015r. w sposób szczególny wpisuje się Rok Miłosierdzia Bożego ustanowiony przez papieża Franciszka. Rozpoczniemy go
8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi a zakończymy 20 listopada 2016r. w uroczystość Chrystusa Króla.
Od pierwszego dnia towarzyszyć nam będzie Maryja. Ta, która pokonała szatana i przez pokorne zawierzenie Bogu pokazuje nam
jak żyć Jego miłością.

Skorzystajmy z tak wielkiej łaski i mocy Boga, który chce udzielać nam swego miłosierdzia, bo On jest Tym, który przychodzi, aby nas zbawić!Już dziś powierzajmy się Jego dobroci słowami psalmu:

„Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym,
nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność,
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;
udziel Twej siły słudze swojemu
i ocal syna swej służebnicy!”. 
(Ps 86, 15-16)


niedziela, 6 grudnia 2015

ADWENTOWE TĘSKNOTY...

Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego z wielką mocą i chwałą. 
A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie" /Łk 21, 27-28/


Każdy z okresów liturgicznych ma specyficzne, właściwe sobie zabarwienie.
Każdy też kojarzy mi się z jakimś konkretnym uczuciem.

Adwent, jak żaden inny czas, ma odcień tęsknoty.

Cały czas na coś czekamy, wyglądamy spełnienia pragnień, nadziei…
Całe życie jest adwentem.

Moja siostra powiedziała kiedyś, że tęsknota jest piękna.
I ma rację.

Ale jest też trudna. Bardzo trudna.
Bowiem często nie wiemy, co z tęsknotą zrobić.
Boimy się, że ujawni ciemną stronę naszego serca, zaskoczy nas prawdą o nas samych.

Istnieje pokusa, aby złagodzić ból tęsknoty, zagłuszyć wołanie serca, pragnienie oczu…
I może stać się tak, że wtedy będzie łatwiej, lżej, ale stracisz jednocześnie coś bardziej cennego – 
radość z ukojenia prawdziwej tęsknoty, gdy przyjdzie Ten, który jako jedyny tęsknotę Twojego serca może zaspokoić…

Adwent stawia Ci pytanie, za kim tak naprawdę tęsknisz? Czego pragniesz?

A Bóg?

On cały czas przychodzi.

Kiedyś przyjdzie po raz ostatni.

I Adwent się skończy.