piątek, 1 listopada 2013

Smak radykalnego wyboru Boga

 Z kazania św. Bernarda, opata

,,Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość?
 Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnica Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą?
Na cóż im nasze śpiewy?
 Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult.
 Tak naprawdę gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień"

Od świętych uczymy się życia w pełni, życia z wielkimi pragnieniami, które są możliwe do zrealizowania. Im się udało przejść przez ziemię nie rozmieniając życia na drobne. Oni pokazali, że życie może mieć smak...bo radykalny wybór Boga zawsze wyzwala tę iskrę, która nadaje sens wszystkiemu co robimy i kim jesteśmy- nasze życie staje się darem, życiem DLA... Boga i bliźniego.
Skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to tak jak On największą radość daje nam ofiarowywanie się, bycie dla...
Co mam czynić Panie, by moje życie miało smak? Smak radykalnego wyboru Ciebie!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz