poniedziałek, 18 listopada 2013

Duchowe TOP

...czyli Duchowe Towarzyszenie Osobom Powołanym
powołanym nie tylko do życia wyłącznie poświęconego Bogu, czyli do kapłaństwa, życia konsekrowanego, ale również do małżeństwa,...


Czym jest duchowe TOP?

Jest to wzajemna pomoc modlitewna zaoferowana MŁODYM przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. 
Siostra, która towarzyszy duchowo, modli się za jedną konkretną osobę. A ta osoba modli się za ,,swoją Siostrę"
O co modlą się Siostry zaangażowane w TOP?

 Przede wszystkim o DOBRE ROZEZNANIE POWOŁANIA, o dobrego męża, o dobre przeżycie narzeczeństwa, wybór Zgromadzenia...

Jak długo trwa wzajemna modlitwa w duchowym TOP-ie?

Przez jeden rok (od pierwszej niedzieli Adwentu 01.12.2013r)

Dla kogo duchowe TOP?

Dla ludzi młodych, pragnących duchowego wsparcia w wyborze drogi  życiowej.


Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Duchowego TOP-u!!!


Zgłoszenia i pytania prosimy wysyłać
na adres:
rekolekcje.karmel@gmail.com
podając:
 Imię i Nazwisko, datę urodzenia, i ewentualnie inne informacje (np. o co szczególnie prosisz)

Ze strony Sióstr zapewniamy solidne ,,omadlanie" członków Duchowego TOP-u.

Każdy zgłoszony otrzyma imię Siostry, która się za niego modli.

"Kto się modli nigdy nie jest sam" /Benedykt XVI

,,...módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa.." Jk 5,16b-17piątek, 1 listopada 2013

Smak radykalnego wyboru Boga

 Z kazania św. Bernarda, opata

,,Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość?
 Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnica Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą?
Na cóż im nasze śpiewy?
 Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult.
 Tak naprawdę gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień"

Od świętych uczymy się życia w pełni, życia z wielkimi pragnieniami, które są możliwe do zrealizowania. Im się udało przejść przez ziemię nie rozmieniając życia na drobne. Oni pokazali, że życie może mieć smak...bo radykalny wybór Boga zawsze wyzwala tę iskrę, która nadaje sens wszystkiemu co robimy i kim jesteśmy- nasze życie staje się darem, życiem DLA... Boga i bliźniego.
Skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to tak jak On największą radość daje nam ofiarowywanie się, bycie dla...
Co mam czynić Panie, by moje życie miało smak? Smak radykalnego wyboru Ciebie!