poniedziałek, 2 grudnia 2013

Modlitwa - klepanie, czy spotkanie?Odpowiedz wydaje się niby oczywista, przynajmniej w teorii...
A oto co na ten temat twierdziła św. Teresa od Jezusa

,,....Kto bowiem modli się bez zastanowienia się nad tym, do kogo mówi, o co prosi, i kto jest on, który prosi, a kto Ten, którego prosi, tego modlitwy, jakkolwiek by długo i pilnie ruszał wargami, ja nie nazwę modlitwą. Może wprawdzie się zdarzyć, że w pewnych wypadkach niestarania się o uwagę, ona przyjdzie, a to skutkiem starań poprzednio czynionych, lecz kto by nałogowo zwykł rozmawiać z Majestatem Boskim tak, jakby mówił do sługi swego, nie zważając czy wyraża się dobrze, czy źle, i mówi co mu przyjdzie na usta albo co od ciągłego powtarzania już umie na pamięć, tego modlitwy, powtarzam, nie uznaję za modlitwę, a daj Boże, by nie było żadnej duszy chrześcijańskiej, która by się w taki sposób modliła."

Św. Teresa z Avila z "Twierdza wewnętrzna 

poniedziałek, 18 listopada 2013

Duchowe TOP

...czyli Duchowe Towarzyszenie Osobom Powołanym
powołanym nie tylko do życia wyłącznie poświęconego Bogu, czyli do kapłaństwa, życia konsekrowanego, ale również do małżeństwa,...


Czym jest duchowe TOP?

Jest to wzajemna pomoc modlitewna zaoferowana MŁODYM przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. 
Siostra, która towarzyszy duchowo, modli się za jedną konkretną osobę. A ta osoba modli się za ,,swoją Siostrę"
O co modlą się Siostry zaangażowane w TOP?

 Przede wszystkim o DOBRE ROZEZNANIE POWOŁANIA, o dobrego męża, o dobre przeżycie narzeczeństwa, wybór Zgromadzenia...

Jak długo trwa wzajemna modlitwa w duchowym TOP-ie?

Przez jeden rok (od pierwszej niedzieli Adwentu 01.12.2013r)

Dla kogo duchowe TOP?

Dla ludzi młodych, pragnących duchowego wsparcia w wyborze drogi  życiowej.


Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Duchowego TOP-u!!!


Zgłoszenia i pytania prosimy wysyłać
na adres:
rekolekcje.karmel@gmail.com
podając:
 Imię i Nazwisko, datę urodzenia, i ewentualnie inne informacje (np. o co szczególnie prosisz)

Ze strony Sióstr zapewniamy solidne ,,omadlanie" członków Duchowego TOP-u.

Każdy zgłoszony otrzyma imię Siostry, która się za niego modli.

"Kto się modli nigdy nie jest sam" /Benedykt XVI

,,...módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa.." Jk 5,16b-17piątek, 1 listopada 2013

Smak radykalnego wyboru Boga

 Z kazania św. Bernarda, opata

,,Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość?
 Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnica Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą?
Na cóż im nasze śpiewy?
 Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult.
 Tak naprawdę gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień"

Od świętych uczymy się życia w pełni, życia z wielkimi pragnieniami, które są możliwe do zrealizowania. Im się udało przejść przez ziemię nie rozmieniając życia na drobne. Oni pokazali, że życie może mieć smak...bo radykalny wybór Boga zawsze wyzwala tę iskrę, która nadaje sens wszystkiemu co robimy i kim jesteśmy- nasze życie staje się darem, życiem DLA... Boga i bliźniego.
Skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to tak jak On największą radość daje nam ofiarowywanie się, bycie dla...
Co mam czynić Panie, by moje życie miało smak? Smak radykalnego wyboru Ciebie!


czwartek, 24 października 2013

Ołówek w ręku Pana Boga

 
,,Wiara to dar, którego NIE WOLNO zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić. Przez nasze świadectwo z miłością nieśmy temu światu nadzieję, którą daje nasza wiara".
 Papież FranciszekPolecam świadectwo Jarka - licealisty z Łodzi.
Każdemu życzę takiej odwagi i prostoty w głoszeniu Jezusa całym swoim życiem.

wtorek, 22 października 2013

wtorek, 8 października 2013

Trudna wiaraNawet świętym się zdarza...
...a może dlatego są święci, że potrafili wytrwać pomimo ciemności.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wyznała w swoim rękopisie:
,,Oschłość była moim chlebem codziennym.
Czasem jedno słowo, jakie spotkałam pod koniec mojej modlitwy, pocieszało mnie trochę,
ale potem dalej pozostawałam w milczeniu i oschłości".
W innym miejscu pisze również: ,,Czasem, gdy mój duch znajduje się w tak wielkiej oschłości, że jest dla mnie czymś niemożliwym, aby pomyśleć choćby jedną myśl o Bogu, recytuję wówczas bardzo powoli ,,Ojcze nasz", a następnie ,,Zdrowaś Maryjo" i ta modlitwa mnie porywa, przynosi mi korzyść".piątek, 4 października 2013

Na dzisiejsze czasy...

,, Choćby świat cały można było jednym kłamstwem małym nawrócić, nie godzi się go popełniać, bo większym jest złem niż ono dobro"
Sł. B. o. Anzelm Gądek OCD
Założyciel Zgromadzenia

poniedziałek, 30 września 2013

Jak Teresa spełniła wszystkie swoje marzenia...

Teresa w wieku 15 lat


Zrozumiałam, pisała, że skoro Kościół jest Ciałem złożonym z różnych członków,
 to nie brak mu najbardziej niezbędnego,
 najszlachetniejszego ze wszystkich. 
Zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to serce płonie miłością... 
Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania,
 że miłość jest wszystkim,
 obejmuje w sobie wszystkie czasy i wszystkie miejsca... 
jednym słowem – jest wieczna! 

Zatem, uniesiona szałem radości, zawołałam: 
O Jezu, Miłości moja... 
nareszcie znalazłam moje powołanie, 
moim powołaniem jest miłość! 
W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością;
 w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione!

wtorek, 17 września 2013

Kilka słów o dniach skupienia

Dzień skupienia jest szansą, aby zatrzymać się, przyjrzeć swojemu życiu
i pozwolić na nowo prowadzić się Bogu.


W centrum jest Eucharystia i Adoracja (możliwość skorzystania z sakramentu pojednania). Plan dnia uwzględnia także: czas na modlitwę indywidualną, konferencję, rozmowę z prowadzącymi oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Atmosfera wyciszenia i modlitwy sprzyja poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania o sens życia i powołania.
         Naszym pragnieniem jest,by dni skupienia stały się dla wszystkich przyjeżdżających do nas pomocą w dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa i odkrywaniu osobistego powołania.

         Zapraszamy dziewczęta, które pragną zastanowić się nad tym, co Bóg ma do powiedzenia w ich życiu.
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Łodzi